Botswana 2012, Moremi und Maun

Moremi; South Gate Moremi Moremi Moremi Moremi
Moremi Moremi Moremi Moremi Moremi
Moremi Moremi Moremi Moremi Moremi
Moremi Moremi Moremi Moremi Moremi
Moremi Moremi Moremi Moremi Moremi
Moremi Moremi Moremi Moremi Moremi
Moremi Moremi Moremi Moremi Moremi
Moremi Moremi Moremi Moremi Moremi
Moremi Moremi Moremi; Mokoro Moremi; Mokoro Moremi; Mokoro
Moremi Moremi Moremi Moremi Moremi; Fourth Bridge
Moremi; Fourth Bridge Moremi; Fourth Bridge Moremi; Fourth Bridge Moremi; Fourth Bridge Moremi; Third Bridge
Moremi; Third Bridge Moremi; Third Bridge Moremi; Second Bridge Moremi; First Bridge Moremi; First Bridge
Moremi Moremi; Xini Lagoon Moremi; Xini Lagoon Moremi; Xini Lagoon Maun
Maun Maun Maun Maun Maun
Maun Maun Maun Maun Maun
Maun